Pusheen the Cat 

Source: Pusheen the Cat | Patreon